Δεν μπορεί να γίνει ακόμα

Έφτασα στην φτώρεια
Που δεν είναι ακόμα πλήρής
Και στα παράξενα πράγματα
Που δεν μπορούν να γίνουν ακόμη
Κάι ένας καινούριος εγκλυμαρίας γινομαι
Η αμαρτία του μύλου και του σιταριού
Στην αγάπη που μοιάζει άγια
Και δεν πμορεί να γίνει ακόμα

read the hole poem

Random Text

Seit zwei Jahren arbeite ich im Bleiberechtsbündnis in Hanau mit. Am Anfang war ich als Dolmetscher für meinen Vater dabei aber dann habe ich dort andere Jugendliche getroffen die auch nur in Deutschland geduldet waren. - by Mehmet

Jugendliche ohne Grenzen