Δεν μπορεί να γίνει ακόμα

Έφτασα στην φτώρεια
Που δεν είναι ακόμα πλήρής
Και στα παράξενα πράγματα
Που δεν μπορούν να γίνουν ακόμη
Κάι ένας καινούριος εγκλυμαρίας γινομαι
Η αμαρτία του μύλου και του σιταριού
Στην αγάπη που μοιάζει άγια
Και δεν πμορεί να γίνει ακόμα

read the hole poem

Random Text

Das Ausbildungsverbot und die Ungewissheit um meinen Aufenthalt haben mich zwar zermürbt; hinzu kommt die Angst vor der Abschiebung. Doch viele Menschen bestärken mich, weiterzumachen. Ich habe deshalb meine Hoffnung nicht aufgegeben - by Perle

Jugendliche ohne Grenzen